โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ

ชื่อโรงเรียน ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ปากนคร
เขต/อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ payong_r@hotmail.com
เว็บไซต์ www.tanakhon.ac.th