โรงเรียนวัดพังยอม

ชื่อโรงเรียน วัดพังยอม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล สวนหลวง
เขต/อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -