โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ

ชื่อโรงเรียน วัดทุ่งเฟื้อ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล สวนหลวง
เขต/อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ tungfua@gmail.com
เว็บไซต์ -