โรงเรียนวัดป่าหวาย

ชื่อโรงเรียน วัดป่าหวาย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล เชียรเขา
เขต/อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -