โรงเรียนวัดทางพูน

ชื่อโรงเรียน วัดทางพูน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ทางพูน
เขต/อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ yanisa.nong - 2549 @ hotmail.com
เว็บไซต์ www.tangpoon.com