โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านนาวา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ช้างกลาง
เขต/อำเภอ ช้างกลาง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://school.obec.go.th/bannava