โรงเรียนวัดโรงเหล็ก

ชื่อโรงเรียน วัดโรงเหล็ก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล นบพิตำ
เขต/อำเภอ นบพิตำ
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ WatronglekSchool@gmail.com
เว็บไซต์ -