โรงเรียนวัดเปียน

ชื่อโรงเรียน วัดเปียน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล กรุงชิง
เขต/อำเภอ นบพิตำ
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -