โรงเรียนวัดแพร่

ชื่อโรงเรียน วัดแพร่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ช้างซ้าย
เขต/อำเภอ พระพรหม
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ watphrae_sc@hotmail.com
เว็บไซต์ -