โรงเรียนวัดราษฏร์เจริญวราราม

ชื่อโรงเรียน วัดราษฏร์เจริญวราราม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ท้ายสำเภา
เขต/อำเภอ พระพรหม
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -