โรงเรียนวัดท้ายสำเภา

ชื่อโรงเรียน วัดท้ายสำเภา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ท้ายสำเภา
เขต/อำเภอ พระพรหม
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -