โรงเรียนวัดพระเพรง

ชื่อโรงเรียน วัดพระเพรง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล นาสาร
เขต/อำเภอ พระพรหม
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ prapreng105@hotmail.com
เว็บไซต์ -