โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์

ชื่อโรงเรียน วัดทุ่งโพธิ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ทุ่งโพธิ์
เขต/อำเภอ จุฬาภรณ์
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ WTPSch.NST3@gmail.com
เว็บไซต์ -