โรงเรียนทัศนาวลัย

ชื่อโรงเรียน ทัศนาวลัย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล นาหมอบุญ
เขต/อำเภอ จุฬาภรณ์
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ tassanawalai.sch@gmail.com
เว็บไซต์ -