โรงเรียนวัดวังฆ้อง

ชื่อโรงเรียน วัดวังฆ้อง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล สามตำบล
เขต/อำเภอ จุฬาภรณ์
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -