โรงเรียนวัดปากท่าซอง

ชื่อโรงเรียน วัดปากท่าซอง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ถ้ำพรรณรา
เขต/อำเภอ ถ้ำพรรณรา
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -