โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ

ชื่อโรงเรียน วัดวังรีบุญเลิศ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ดุสิต
เขต/อำเภอ ถ้ำพรรณรา
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -