โรงเรียนดวงแก้วพิทยา

ชื่อโรงเรียน ดวงแก้วพิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เหนือคลอง
เขต/อำเภอ เหนือคลอง
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ kholeelz@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.dki.ac.th/