โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน)

ชื่อโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล วังหิน
เขต/อำเภอ บางขัน
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ thairat_38@hotmail.com
เว็บไซต์ -