โรงเรียนวัดวังหิน

ชื่อโรงเรียน วัดวังหิน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล วังหิน
เขต/อำเภอ บางขัน
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ seemorg01@hotmail.com
เว็บไซต์ -