โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10

ชื่อโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล บ้านลำนาว
เขต/อำเภอ บางขัน
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -