โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์

ชื่อโรงเรียน เจริญรัชต์ภาคย์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล บ้านลำนาว
เขต/อำเภอ บางขัน
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ samarang_kk@hotmail.com
เว็บไซต์ -