โรงเรียนวัดลำนาว

ชื่อโรงเรียน วัดลำนาว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล บางขัน
เขต/อำเภอ บางขัน
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ lumnaw@hotmail.co.th
เว็บไซต์ http://www.lumnaw.ac.th/