โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านสี่แยก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ทุ่งสง
เขต/อำเภอ นาบอน
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ g4377001@yahoo.com
เว็บไซต์ http://www.bansaeyaek.com/