โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227

ชื่อโรงเรียน วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล แก้วแสน
เขต/อำเภอ นาบอน
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ watmanee191@gmail.com
เว็บไซต์ www.watmaneecharoen.ac.th