โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน

ชื่อโรงเรียน ชุมชนวัดอัมพวัน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล นาบอน
เขต/อำเภอ นาบอน
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -