โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี

ชื่อโรงเรียน ชุมชนวัดอินทคีรี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล บ้านเกาะ
เขต/อำเภอ พรหมคีรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ intakeeree@gmail.com
เว็บไซต์ -