โรงเรียนวัดท้าวโทะ

ชื่อโรงเรียน วัดท้าวโทะ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล นาเรียง
เขต/อำเภอ พรหมคีรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -