โรงเรียนวัดพรหมโลก

ชื่อโรงเรียน วัดพรหมโลก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล พรหมโลก
เขต/อำเภอ พรหมคีรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -