โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์

ชื่อโรงเรียน ชุมชนวัดทอนหงส์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ทอนหงส์
เขต/อำเภอ พรหมคีรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -