โรงเรียนวัดโบราณาราม

ชื่อโรงเรียน วัดโบราณาราม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล พิปูน
เขต/อำเภอ พิปูน
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -