โรงเรียนวัดยางค้อม

ชื่อโรงเรียน วัดยางค้อม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ยางค้อม
เขต/อำเภอ พิปูน
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -