โรงเรียนวัดนางเอื้อย

ชื่อโรงเรียน วัดนางเอื้อย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล กะทูน
เขต/อำเภอ พิปูน
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -