โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218

ชื่อโรงเรียน ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล กะทูน
เขต/อำเภอ พิปูน
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ stm00@hotmail.com
เว็บไซต์ http://school.obec.go.th.katoonnur