โรงเรียนวัดในไร่

ชื่อโรงเรียน วัดในไร่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล เขาพระ
เขต/อำเภอ พิปูน
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -