โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม

ชื่อโรงเรียน ชุมชนพิบูลสงคราม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ท่าซอม
เขต/อำเภอ หัวไทร
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ chpk-16@hotmail.com
เว็บไซต์ -