โรงเรียนวัดดอนผาสุก

ชื่อโรงเรียน วัดดอนผาสุก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ควนชะลิก
เขต/อำเภอ หัวไทร
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ krusarn@hotmail.com
เว็บไซต์ -