โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์

ชื่อโรงเรียน ทองคำวิทยานุสรณ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เหนือคลอง
เขต/อำเภอ เหนือคลอง
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ thongkum.wit@gmail.com
เว็บไซต์ -