โรงเรียนวัดบางตะพาน

ชื่อโรงเรียน วัดบางตะพาน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล เขาพังไกร
เขต/อำเภอ หัวไทร
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -