โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย

ชื่อโรงเรียน วัดถ้ำเทียนถวาย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ทุ่งปรัง
เขต/อำเภอ สิชล
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ wattam2@hotmail.com
เว็บไซต์ -