โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม

ชื่อโรงเรียน ชุมชนวัดปัณณาราม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ทุ่งปรัง
เขต/อำเภอ สิชล
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -