โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร

ชื่อโรงเรียน วัดชนสังขรณพิจิตร
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล เปลี่ยน
เขต/อำเภอ สิชล
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -