โรงเรียนวัดธารน้ำฉา

ชื่อโรงเรียน วัดธารน้ำฉา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล เทพราช
เขต/อำเภอ สิชล
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -