โรงเรียนวัดปากด่าน

ชื่อโรงเรียน วัดปากด่าน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล เสาเภา
เขต/อำเภอ สิชล
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ pakdanschool@hotmail.com
เว็บไซต์ www.pakdanschool.com