โรงเรียนโชคชัยกระบี่

ชื่อโรงเรียน โชคชัยกระบี่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เหนือคลอง
เขต/อำเภอ เหนือคลอง
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ chokchai_kb@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.chokchai.ac.th/