โรงเรียนวัดประทุมทายการาม

ชื่อโรงเรียน วัดประทุมทายการาม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล สิชล
เขต/อำเภอ สิชล
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ dowsrirat@hotmail.com
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/School_ID=108021051