โรงเรียนชุมชนลานสกา

ชื่อโรงเรียน ชุมชนลานสกา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ท่าดี
เขต/อำเภอ ลานสกา
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -