โรงเรียนวัดวังไทร

ชื่อโรงเรียน วัดวังไทร
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล กำโลน
เขต/อำเภอ ลานสกา
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ school210491@gmail.com
เว็บไซต์ -