โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)

ชื่อโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล กำโลน
เขต/อำเภอ ลานสกา
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ thairath74@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -