โรงเรียนวัดเทพมงคล

ชื่อโรงเรียน วัดเทพมงคล
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ควนเกย
เขต/อำเภอ ร่อนพิบูลย์
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ ThepMk.nst@gmail.com
เว็บไซต์ -